Στις μέρες μας τα άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες

για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια

και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση αλλά και στην κοινωνική

και επαγγελματική ένταξη, σύμφωνα με τους νόμους.

 Το Ειδικό Ενιαίο  Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών είναι μια αυτοτελής σχολική μονάδα που ιδρυθηκε το 2005

με σκοπό την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ζουν στον νομό μας.

 

 

Το  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών στεγάζεται σε δύο κτήρια που βρίσκονται σε  δύο διαφορετικές περιοχές:

Α' Κτήριο

Διεύθυνση:  Θεοτοκοπούλου & Επιφανείου

Περιοχή: Μπεγουλάκι Πατρών

Ταχ. Κώδικας: 26334

Τηλέφωνο:2610-641962

 

 B' Κτήριο

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου & Αλεξανδρουπόλεως 

Περιοχή:Ανθούπολη Πατρών
Ταχ. Κώδικας: 26443

Τηλέφωνο:2610-420088

Φαξ: 2610-420016

20180605 10382820180605 103810